Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Дравит — образец 0536, снимка © НПМ
Дравит — образец 0536, снимка © НПМ

Дравитобразец 0536

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Дравит — образец 0536, карта на находището
Данни

Тегло: 0.32 ct; размери: 4.11 | 4.10 | 3.05 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмнооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Дравит — образец 0432Дравит — образец 0575Дравит — образец 0538Дравит — образец 0476Дравит — образец 0576Дравит — образец 0429Дравит — образец 0572Дравит — образец 0495Дравит — образец 0563Дравит — образец 0117

Още информация от ‘Класификация’