Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серпентинов жад — образец 0615, снимка © НПМ
Серпентинов жад — образец 0615, снимка © НПМ

Серпентинов жадобразец 0615

Произход

Източна Азия
Китай, Ляонин
Серпентинов жад — образец 0615, карта на находището
Данни

Тегло: 30.00 ct; размери: 19.43 | 17.16 | 11.11 mm; форма: овал; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец от ‘синшански жад’; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Серпентинов жад — образец 0614

Още информация от ‘Класификация’


Скала; плътна криптокристална смес от минерали от серпентиновата група, главно антигорит. Също известен като синшански жад.