Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Лизардит — образец 0656, снимка © НПМ
Лизардит — образец 0656, снимка © НПМ

Лизардитобразец 0656

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 0.55 ct; размери: 5.54 | 4.67 | 3.44 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено продукт на ретрограден метаморфизъм, замества оливин, ортопироксен или други минерали в ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005).