Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Йохачидолит — образец 0661, снимка © НПМ
Йохачидолит — образец 0661, снимка © НПМ

Йохачидолитобразец 0661

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар
Йохачидолит — образец 0661, карта на находището
Данни

Тегло: 0.03 ct; размери: 3.22 | 1.37 | 1.07 mm; форма: щит; цвят: умерено оранжево-жълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Clipeus E’, много добра шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Йохачидолит — образец 0174

Още информация от ‘Класификация’


В нефелинова дайка, прорязваща варовик (Северна Корея) (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.