Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Синтетични камъниСинтетичен кварц — образец S-005, снимка © НПМ
Синтетичен кварц — образец S-005, снимка © НПМ

Синтетичен кварцобразец S-005

Данни

Тегло: 25.65 ct; размери: 20.01 | 15.45 | 11.00 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмно жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: добра.


Бележки

Изкуствено синтезиран с използване на хидротермален процес. Голям, много чист образец; търговски тип шлифовка; добре полиран.

Други образци
Синтетичен кварц — образец S-006Синтетичен кварц — образец S-003Синтетичен кварц — образец S-001Синтетичен кварц — образец S-002

Още информация