Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Синтетични камъниСинтетичен кварц — образец S-006, снимка © НПМ
Синтетичен кварц — образец S-006, снимка © НПМ

Синтетичен кварцобразец S-006

Данни

Тегло: 39.64 ct; размери: 30.31 | 16.67 | 10.96 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено червеникавооранжев; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра.


Бележки

Изкуствено синтезиран с използване на хидротермален процес. Голям, много чист образец; търговски тип шлифовка; добре полиран.

Други образци
Синтетичен кварц — образец S-005Синтетичен кварц — образец S-003Синтетичен кварц — образец S-001Синтетичен кварц — образец S-002

Още информация