Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Сфалерит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Сфалерит — образци [изглед галерия]


Формира се в широк диапазон от ниско до високотемпературни хидротермални условия; във въглища, варовик и други седиментни отлагания (Anthony et al., 2001—2005). Известни са фасетирани образци от Испания с тегло над 350 карата.
Сфалерит — образец 0198
0198
Испания
Клейофан — образец 0391
0391
Испания

Сфалерит — образци — 2
страница 1