Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Александрит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Александрит — образци [изглед галерия]


Зелена хромова разновидност на хризоберила; проявява промяна на цвета при естествена и изкуствена светлина. Наименуван през 1842 г. от Нилс Адолф Ерик Норденшелд в чест на Александър II, император на Русия.
Александрит — образец 0288
0288
Бразилия

Александрит — образци — 1
страница 1