Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хризоберил


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хризоберил — образци [изглед галерия]


Характерен за някои гранитни пегматити, свързани със слюдени шисти или реакционни зони в ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Най-големият фасетиран образец е овален, 245 каратов, от Шри Ланка (Arem, 1987: 67).
Хризоберил — образец 0011
0011
Танзания
Хризоберил — образец 0126
0126
Мадагаскар
Хризоберил — образец 0607
0607
Танзания
Хризоберил — образец 0667
0667
Мадагаскар
Хризоберил — образец 0509
0509
Мадагаскар
Хризоберил — образец 0514
0514
Мадагаскар
Хризоберил — образец 0166
0166
Шри Ланка
Александрит — образец 0288
0288
Бразилия
Цимофан — образец 0455
0455
Шри Ланка

Хризоберил — образци — 9
страница 1