Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Дъгов обсидиан


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Дъгов обсидиан — образци [изглед галерия]


Разновидност на обсидиана с многоцветна иридесценция, причинена от включeния на наночастици от магнетит.
Дъгов обсидиан — образец 0617
0617
Мексико

Дъгов обсидиан — образци — 1
страница 1