Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Тигрово око


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Тигрово око — образци [изглед галерия]


Скала; популярно име за разновидност на кварца; с открояващ се ефект котешко око, вследствие на паралелно срастване на кварцови кристали и променени амфиболни влакна, които са превърнати най-вече в лимонит.
Тигрово око — образец 0618
0618
без точно находище

Тигрово око — образци — 1
страница 1