Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Кобалтов смитсонит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Кобалтов смитсонит — образци [изглед галерия]


Разновидност на смитсонита, съдържаща кобалт, оригинално описана от Санта Розалия (Ел Болео), Южна Долна Калифорния, Мексико.
Кобалтов смитсонит — образец 0039
0039
Мексико
Кобалтов смитсонит — образец 0297
0297
Мексико
Кобалтов смитсонит — образец 0298
0298
Мексико
Кобалтов смитсонит — образец 0543
0543
Мексико

Кобалтов смитсонит — образци — 4
страница 1