Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Еремеевит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Еремеевит — образци [изглед галерия]


Рядък къснохидротермален минерал, образуван в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Еремеевит — образец 0586
0586
Намибия

Еремеевит — образци — 1
страница 1