Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хаулит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хаулит — образци [изглед галерия]


Среща се в залежи на борати (Anthony et al., 2001—2005).
Хаулит — образец 0018
0018
САЩ

Хаулит — образци — 1
страница 1