Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Йохачидолит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Йохачидолит — образци [изглед галерия]


В нефелинова дайка, прорязваща варовик (Северна Корея) (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Йохачидолит — образец 0174
0174
Мианмар

Йохачидолит — образци — 1
страница 1