Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Вайриненит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Вайриненит — образци [изглед галерия]


Продукт на промяна на берил и трифилин в сложни зонирани гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Вайриненит — образец 0115
0115
Пакистан

Вайриненит — образци — 1
страница 1