Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Флуорапатит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Флуорапатит — образци [изглед галерия]


Най-често срещаният скалообразуващ фосфатен минерал; акцесорен в повечето магмени скали, важен в сиенити, алкални скали, карбонатити, гранитни пегматити; чест в мрамори и скарни (Anthony et al., 2001—2005).
Флуорапатит — образец 0057
0057
Мадагаскар
Флуорапатит — образец 0013
0013
Мадагаскар

Флуорапатит — образци — 2
страница 1