Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Клинохумит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Клинохумит — образци [изглед галерия]


В контактни метаморфни зони в доломитни скали и метасоматизирали варовици, прилежащи към фелзични скали; в серпентини и талкови шисти; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.
Клинохумит — образец 0045
0045
Виетнам
Клинохумит — образец 0458
0458
Таджикистан

Клинохумит — образци — 2
страница 1