Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Дравит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Дравит — образци [изглед галерия]


Дравит — образец 0432
0432
Мозамбик
Дравит — образец 0575
0575
Бразилия
Дравит — образец 0538
0538
Бразилия
Дравит — образец 0476
0476
Нигерия
Дравит — образец 0576
0576
Мозамбик
Дравит — образец 0429
0429
Танзания
Дравит — образец 0572
0572
Демократична република Конго
Дравит — образец 0495
0495
Танзания
Дравит — образец 0536
0536
Мозамбик
Дравит — образец 0563
0563
Демократична република Конго

Дравит — образци — 11
страница 1 от 2 следваща последна