Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Жадеит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Жадеит — образци [изглед галерия]


Жадеит — образец 0200
0200
Мианмар
Жадеит — образец 0203
0203
Мианмар

Жадеит — образци — 2
страница 1