Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Сподумен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Сподумен — образци [изглед галерия]


Честа съставка на богати на литий гранитни пегматити; в гнайси (Anthony et al., 2001—2005).
Сподумен — образец 0454
0454
Африка
Сподумен — образец 0443
0443
Африка
Кунцит — образец 0146
0146
Афганистан

Сподумен — образци — 3
страница 1