Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Пренит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Пренит — образци [изглед галерия]


Вторичен или хидротермален минерал в жили и кухини в мафични вулканични скали; по-рядко в гранит, гнайс или сиенит (Anthony et al., 2001—2005).
Пренит — образец 0108
0108
Южна Африка
Пренит — образец 0109
0109
Южна Африка
Пренит — образец 0309
0309
Южна Африка
Пренит — образец 0090
0090
Южна Африка
Пренит — образец 0160
0160
Южна Африка
Пренит — образец 0540
0540
Мали

Пренит — образци — 6
страница 1