Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Бовенит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Бовенит — образци [изглед галерия]


Разновидност на антигорита; първоначално описан от Род Айлънд, САЩ.
Бовенит — образец 0152
0152
САЩ

Бовенит — образци — 1
страница 1