Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Фриделит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Фриделит — образци [изглед галерия]


В метаморфозирали мангано-железни залежи (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.
Фриделит — образец 0086
0086
САЩ

Фриделит — образци — 1
страница 1