Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Лунен камък


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Лунен камък — образци [изглед галерия] (страница 2)


Популярно име за перлен и опалесцентен ортоклаз.
Лунен камък — образец 0366
0366
Индия
Лунен камък — образец 0360
0360
Африка

Лунен камък — образци — 12
първа предишна страница 2 от 2