Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Слънчев камък


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Слънчев камък — образци [изглед галерия]


Скала; фелдшпат (олигоклаз) с включeния от хематит.
Слънчев камък — образец 0622
0622
Африка
Слънчев камък — образец 0623
0623
Африка

Слънчев камък — образци — 2
страница 1