Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Олигоклаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Олигоклаз — образци [изглед галерия]


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 90:10 до 70:30.
Олигоклаз — образец 0072
0072
Мадагаскар
Олигоклаз — образец 0274
0274
Мадагаскар
Олигоклаз — образец 0285
0285
Мадагаскар
Слънчев камък — образец 0622
0622
Африка
Слънчев камък — образец 0623
0623
Африка

Олигоклаз — образци — 5
страница 1