Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хакманит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хакманит — образци [изглед галерия]


Разновидност на содалита, съдържаща малко количество сяра; проявява тенебресценция.
Хакманит — образец 0061
0061
Афганистан

Хакманит — образци — 1
страница 1