Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серия мариалит-мейонит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серия мариалит-мейонит — образци [изглед галерия]


Серия между мариалит и мейонит. Често използвано име е скаполит.
Серия мариалит-мейонит — образец 0097
0097
Намибия
Серия мариалит-мейонит — образец 0195
0195
Танзания
Серия мариалит-мейонит — образец 0196
0196
Танзания
Серия мариалит-мейонит — образец 0255
0255
Танзания
Петшит — образец 0081
0081
Танзания
Петшит — образец 0082
0082
Танзания
Петшит — образец 0334
0334
Танзания
Петшит — образец 0335
0335
Танзания

Серия мариалит-мейонит — образци — 8
страница 1