English | Български


Латинка Христова

(главен асистент д-р)
телефон: 02 9808391; 02 9885115 (в. 738); е-поща:

Родена на 2 септември 1968 г., гр. София
Завършила СУ ‘Св. Климент Охридски’ през 1993 г. Специалност геолог, специализация палеонтология и стратиграфия
От 1997 до 2003 — редовен докторант в Геологически институт — БАН
От 2005 г. на работа в Националния природонаучен музей — БАН, отдел Палеонтология и минералогия.

Област на научни изследвания


Палеонтология (род Hipparion в широк смисъл), палеоекология, биохронология, тафономия, стратиграфия.

Текущи проекти


Проект към Фондация ‘Развитие на българската наука’ при БАН: ‘В търсене на най-ранната човешка предистория: палеонтологически проучвания на находището на най-късните неогенски хоминоиди в Европа — ‘Азмака’, край Чирпан’
Проект финансиран от L.B.S. Leakey Foundation: ‘Kъсният миоцен на България: В търсене на хоминоиди — биохронология и палеосреда’ през 2003 г., в района на гр. Струмяни.
Съвместен проект между НПМ — БАН от една страна и Лаб. по еволюция на човека — CNRS, France, от друга — ‘Териофауните от късния миоцен на България: Еволюция на палеосредата и биогеографски сходства’ за периода 2005—2007 в района на с. Горна Сушица, гр. Струмяни.

Най-нови публикации


Гюрова, М., Иванова, С., Крумов, И., Спасов, Н., Христова, Л., Дожар, К., 2015. Проучване на пещерата Мишин камък — сезон 2. — Археологически открития и разкопки през 2014 г. БАН. Национален археологически институт с музей. София, с. 32—33.

Иванова, С., Крумов, И., Спасов, Н., Христова, Л., Македонска, Ж., Гюрова, М., Страйт, Д., 2014. Археологически проучвания в пещерата Мишинкамик, Чипровско. — Археологически открития и разкопки през 2013 г. БАН. Национален археологически институт с музей. София, с. 31—33.

Hristova, L., Geraads, D., Markov, G., Spassov, N., 2013. Late Miocene mammals from Kocherinovo, Southwestern Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 65 (4): 521—534.

Böhme, M., Aiglstorfer, M., Boev, Z., Bullmann, L., Dolezych, M., Havlik, P., Hristova, L., Ilg, A., Markov, G., Ognjanova, N., Prieto, J., Uhl, D., Vasilyan, D., Spassov, N., 2013. Staniantsi — an exceptional vertebrate locality from the Miocene-Pliocene transition of Western Bulgaria. — Abstracts, 5th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe Varna, 16th — 20th May 2013, Varna.

Иванова, С., Гюрова, М., Спасов, Н., Христова, Л., Гяурова, Б., Македонска, Ж., Анастасова, Е., Маринова, Е., Ходжкинс, Д., Милър, К., Страйт, Д., 2013. Археологически проучвания в пещерата Магура. — Археологически открития и разкопки през 2012 г. LII Национална археологическа конференция. БАН. Национален археологически институт с музей. София, с. 34—37.

Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., Markov, G. N., Merceron, G., Tzankov, Tz., Stoyanov, K., Böhme, M., Dimitrova, A., 2012. A hominid tooth from Bulgaria: the last pre-human hominid of continental Europe. — Journal of Human Evolution, 62 (1): 138—145. [PDF]

Hristova, L., 2012. About the age of the Late Miocene localities of the Kalimantsi fossiliferous area on the basis of Cremohipparion (Perissodactyla, Equidae) skull morphology polymorphism. — Historia naturalis bugarica, 20: 143—150.

Clavel, J., Merceron, G., Hristova, L., Spassov, N., Kovachev, D., Escarguel, G., 2012. On Mesopithecus habitat: insights from late Miocene fossil vertebrate localities of Bulgaria. — Journal of Human Evolution, 63 (1): 162—179. [PDF]

Geraads, D., Spassov, N., Hristova, L., Markov, G. N., Garevski, R., 2011. Large mammal faunas from the late Neogene of the F. Y. Republic of Macedonia. — 9th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate palaeontologists, Heraklion, Crete, 14—19 June.

Hristova, L., 2009. Ontogeny and variability in the cheek region of hipparions from the Late Miocene locality Hadzhidimovo-1, Southwest Bulgaria. — Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigraphia, 115 1: 123—130.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала