English | Български

Ана Нахирнич
Ана Нахирнич

Ана Нахирнич

(асоцииран сътрудник)
телефон: (+381 64) 1227987; е-поща:

Родена на 27 декември 1987 г. в Крушевац, Сърбия.

Образование: биология, магистратура по екология, в момента докторант; специалност: ентомология, екология.


Област на научни изследвания

Таксономия, фаунистика, биогеография и екология на дневните пеперуди и пеперудите от семейство Zygaenidae и фаунистика на пеперудите от семейство Psychidae на Балканския полуостров.

Специализации и международно сътрудничество

Нещатен сътрудник при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum Naturwissenschaftliche Abteilung, Innsbruck, Austria, през 2010, 2011, 2013, 2014 (11 седмици)
Доброволец при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Националния природонаучен музей в София през 2014 (2 седмици)
Доброволец при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Natural History Museum, London 2015 (2 седмици)

Tеренните проучвания

Сърбия (2005—), Македония (2010), Черна Гора (2011—), България (2013—).

Проекти

Zygaenidae на Балканския полуостров
Zygaena purpuralis complex (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae) (Synthesys: Виена и Берлин)

Членство

SEL — Societas Europaea Lepidopterologica

Най-нови публикации


Nahirnić, A., Beshkov, S., 2018. Novelties in the fauna of the subfamily Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae) of Albania and the Republic of Macedonia. — Acta zoologica bulgarica, 70 (4): 465—468. [PDF]

Micevski, N., Nahirnić, A., Beshkov, S., Kucherenko, E. E., Efetov, K. A., 2018. Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) (Zygaenidae, Procridinae) rediscovered in the Republic of Macedonia by applying attractant traps. — Abstracts of the XVI. International Symposium on Zygaenidae, İzmir—Turkey, 1—5 May 2018: 19. [PDF]

Micevski, N., Nahirnić, A., Beshkov, S., 2018. Contribution to the knowledge of Zygaena Fabricius, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) of the Republic of Macedonia. — Entomologist’s Rec. J. Var., 130: 41—55. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2018. Three new Anchoscelis Guenée, 1839 species for Albania and two for the Republic of Macedonia (Lepidoptera, Noctuidae). — Atalanta, 49 (1—4): 171—176. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2018. New and rare Noctuoidea species for Albania (Lepidoptera: Nolidae, Erebidae and Noctuidae). — Atalanta, 49 (1—4): 159—170. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2018. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: new and rare moths for Albania, collected in 2017. — Entomologist’s Rec. J. Var., 130: 215—232. [PDF]

Plant, C. W., Beshkov, S., Jakšić, P., Nahirnić, A., 2017. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera. Some Pyraloidea (Lepidoptera: Crambidae & Pyralidae) encountered recently in southern Serbia, Montenegro, the Republic of Macedonia and Albania. — University thought, 7 (2): 1—27. DOI: 10.5937/univtho7-15336 [PDF]

Nahirnić, A., Beshkov, S., 2017. Penestoglossa dardoinella (Millière, 1863) (Lepidoptera: Psychidae) recorded for the first time in Albania. — ZooNotes, 101: 1—3. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2017. Seven new and some rare for Serbia nocturnal Lepidoptera species collected at light. — Entomologist’s Rec. J. Var., 129: 189—205. [PDF]

Šašić, M., Nahirnić, A., Tarmann, G. M., 2016. Zygaenidae (Lepidoptera) in the Lepidoptera collections of the Croatian Natural History Museum. — Nat. Croat., 25 (2): 233—248. DOI: 10.20302/NC.2016.25.19 [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала