English | Български

Доц. Светослав Петрусенко, смарагдово находище - Урдини езера, Рила
Доц. Светослав Петрусенко, смарагдово находище — Урдини езера, Рила

Светослав Петрусенко

(доцент)

Лични данниРоден на 3 декември 1933 г. в гр. София.

1960 г. — завършва специалност геохимия в СУ ‘Св. Климент Охридски’;
1960—1961 г. — геолог в Геоложки проучвания — обект ‘Чепеларе’;
1961—1972 г. — специалист минералог в Геологически институт на БАН;
1972—1986 г. — научен сътрудник в Националния природонаучен музей на БАН;
1986—1994 г. — ст.н.с. и завеждащ секция Минералогия в Националния природонаучен музей на БАН.

Владее руски и немски език.


Професионална дейностИзучава магматичните и метаморфните процеси и свързаните с тях минерали в скарновите образувания в Рило-Родопската геоложка област. Дава първите сведения за десилицираните пегматити в Урдинския циркус и открива в тях първото смарагдово находище в страната, заедно с други редки минерали (хризоберил — с разновидността александрит, розов клиноцоизит, фуксит и др.). По негово предложение районът на Урдините езера е обявен през 1985 г. за природозащитен обект (първият за минерали в България!). Участва и в създаването на защитените природни паркове на Витоша, Рила и Родопите, заедно с флората и фауната.


Научна дейностИма над 80 научни статии, публикувани в специализирани издания в страната и чужбина. По-голяма част от тях са свързани с изучаването на геологията и минералогията на Рила. Написал е около 20 научно-популярни работи.

В книгата ‘Вълшебството на Рила’ негова е частта за минералите. Изготвена е първата топоминераложка карта на Рила, с описанията на някои характерни и редки минерали.

Съществен принос има в развитието на минераложките експозиции в природонаучните и регионални музеи в страната, и е техен научен консултант.

Членува в Българското и Украинското минераложко дружество, както и в ProGeo (Швеция).