English | Български

Асоциирани сътрудници
Ана Нахирнич
— Антоанета Георгиева, д-р
Антония Хубанчева
— Васил Иванов, д-р
— Велизар Симеоновски
— Виктор Гащаров
— Димитър Демерджиев, д-р
Здравко Колев
— Илия Гьонов
Мирослав Славчев, д-р
— Николай Илиев, д-р
Ния Тошкова
— Пенчо Пандъков
Румяна Костова, д-р
Станимира Делева
Стоян Горанов
— Теодора Иванова, д-р
— Християна Стомонякова
Юрий Корнилев

Персонал

Ръководство


Павел Стоев, проф. д-р, директор
Стоян Бешков, доц. д-р, заместник-директор
Борислав Георгиев, доц. д-р, научен секретар
— София Господинова, помощник-директор

Научни звена


Отдел Палеонтология и минералогия
Георги Марков, доц. д-р, завеждащ отдел
Николай Спасов, проф. д-р
Латинка Христова, гл. ас. д-р
Надежда Карастоянова, д-р
Чавдар Каров, магистър минералог
Илия Димитров, магистър геолог
— Ралица Коньовска, консерватор на фосили

Отдел Ботаника
— Васил Вутов, гл. ас. д-р
Сълза Палпурина, д-р
Ирина Герасимова, магистър ботаник

Отдел Безгръбначни животни
Стоян Бешков, доц. д-р, завеждащ отдел
Павел Стоев, проф. д-р
Здравко Хубенов, проф. д-р
Борислав Георгиев, доц. д-р
Станислав Абаджиев, доц. д-р
Стоян Лазаров, доц. д-р
Николай Симов, доц. д-р
Марио Лангуров, гл. ас. д-р
Ростислав Бекчиев, гл. ас. д-р
Боян Златков, ас. д-р
Драгомир Димитров, д-р
Виолета Желязкова, магистър зоолог
— Фани Бозарова, техн. сътрудник

Отдел Гръбначни животни
Златозар Боев, проф. д.б.н., завеждащ отдел
Петър Шурулинков, доц. д-р
Георги Попгеоргиев, доц. д-р
Владислав Вергилов, гл. ас. д-р
Тихомир Стефанов, д-р
Асен Игнатов, ас.
Иля Акоста, магистър зоолог
— Вера Христова, техн. сътрудник

Обслужващи звена


Група експозиция
Недко Недялков, д-р, уредник (филиал Асеновград)
— Панайот Димитров, главен консерватор
— Мартин Мартинов, препаратор
— Димитър Плачийски, технически сътрудник (филиал Асеновград)
— Милена Колева, екскурзовод
— Веселина Чирова, екскурзовод

Администрация
— София Господинова, помощник-директор
— Милена Горанова, главен счетоводител
Силвия Тошева, експерт връзки с обществеността
— Лилия Борисова, библиотекар
— Веселина Лилова, служител човешки ресурси
— Николина Драганова, касиер, счетоводство
Любляна Граменова, главен технически сътрудник — домакин
— Еманоилка Манолова, касиер
— Нели Ценова, касиер
— Владимир Будев, финансов контрольор