Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

В търсене на най-ранната предчовешка история


21.9.2009 18:10

Започна палеонтологичната експедиция на Националния природонаучен музей в района на Чирпан.

При предишни проучвания в същия район през 2007 г. учен от Музея откри зъб от изкопаем хоминоид. Анализът на стратиграфията на находището и на съпътстващата фауна от антилопи, древни хоботни, хиени, трипръсти коне и др. определя възрастта на зъба на около 7 милиона години. Това представлява най-късната останка от човекоподобна маймуна, намирана в континентална Европа. Морфологическите белези на намерения горен предкътник сочат явни родствени връзки с наскоро откритите валезийски (на 10 милиона години) хоминоиди от Източна Африка, които са свързани с произхода на човешкото семейство.

Експедицията се провежда в околностите на с. Спасово и Чирпан от 14 септември до 1 октомври 2009 г. с цел откриване на нови останки от фосилни хоминоиди, както и от други групи животни. Очакваните открития ще имат важно значение за проучването на най-ранната предчовешка еволюция, на пътищата на миграции на ранните хоминоиди и на развитието на природната среда, в която са съществували.

В експедицията участват учените и организатори от Националния природонаучен музей (д-р Николай Спасов — ръководител, д-р Георги Марков — специалист по фосилни хоботни, д-р Латинка Христова — специалист по фосилни коне), както и техни колеги от Югозападния университет ‘Неофит Рилски’ в Благоевград, Националния център за научни изследвания (CNRS) в Париж и Мюнхенския университет ‘Лудвиг-Максимилиан’.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/09092101-news_bg.html


Печат!