Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Националният природонаучен музей — достъпен за всеки


25.4.2010 12:30

Националният природонаучен музей вече е достъпен за всички. В края на 2009 година музеят беше оборудван с привходна рампа и подвижна платформа, осигуряващи достъпа на хора с двигателни увреждания до екпозиционните и научни помещения на музея. За комфорта на посетителите от тази категория е оборудван и специално приспособен санитарен възел.

Проектът беше реализиран благодарение на финансовата подкрепа, която НПМ получи от Агенцията за хора с увреждания (проект 'Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение').Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/10042501-news_bg.html


Печат!