Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Нова витрина в зала 'Земноводни и влечуги' на НПМ


1.5.2010 10:30

В новата витрина, чрез осъвременена и обогатена информация и на достъпен език са представени най-интересните отровни змии, както и най-токсичните жаби в света. Ще получите актуална, полезна и любопитна информация относно всички отровни видове земноводни и влечуги, обитаващи нашата страна. Може да научите факти за количеството отрова, отделяно от най-опасните видове, както и данни за смъртоносната доза при ухапване на човек.

На отделно табло е показана информация за изключително интересната група на морските змии. Друго цветно табло дава информация за най-известната група отровни жаби — тази на дърволазите в Южна и Централна Америка.

Таблата са онагледени с много цветни снимки и музейни експонати.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/10050101-news_bg.html


Печат!