Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Ново специализирано хранилище за научни колекции в НПМ


18.6.2010 17:00

В Националния природонаучен музей бе завършено изграждането и вече функционира специализирано хранилище за научните колекции от насекоми, земноводни, влечуги и риби.

Хранилището e построено и оборудвано с финансовото съдействие на Фонд 'Научни изследвания' при Министерство на образованието, младежта и науката по проект 'Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания — CEBDER' (Договор ДОО 2-15/17.02.2009 г.).

В него научните колекции ще се съхраняват при спазване на всички изисквания за температура, влажност, запрашеност. В ремонтираното и изцяло обновено и климатизирано помещение, освен стационарни стелажи са инсталирани 11 броя подвижни стелажни модули MAUSER, осигуряващи лесен достъп до всеки екземпляр или кутия с насекоми. Подреждането, поддържането и пренареждането на колекцията в систематичен ред е улеснено от използването на подвижните модули тип 'английска библиотечна система', спестяваща пространство и значително оптимизираща капацитета на хранилището. Отделните модули са с подвижни регулируеми етажерки, което позволява подреждането на експонати с различен размер. По същия проект са закупени от Полша над 400 прецизно изработени ентомологични кутии, в които се пренареждат насекомните колекции.

Предстои доставка на съвременен бинокуляр с дигитална камера.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/10061801-news_bg.html


Печат!