Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Националният природонаучен музей в 'Парична клопка'


14.7.2010 14:00

Националният природонаучен музей взе участие в играта 'Парична клопка' на телевизия PRO.BG. Тук можете да видите видео клип от участието ни.

В резултат на победата си музеят успя да оборудва новото ентомологично хранилище с две работни места, с плот-маса, компютър, принтер и хладилник с камера за тъкънни и необработени проби.

Дермопластичната лаборатория получи малка дърводелска машина за изработката на постаменти на препарати, сешоар за малки препарати и фотоапарат.

Ръководителят на отдел 'Гръбначни животни' проф. д.б.н. Златозар Боев вече разполага с подходящ лаптоп.

Ръководството на музея използва случая да поздрави организаторите на играта 'Парична клопка' за показания професионализъм в работата, а също така и ръководството на телевизия PRO.BG за добрата идея да включи като участници представители на научната и културна общност.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/10071401-news_bg.html


Печат!