Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Златозар Боев избран за научен редактор на българското издание на 'Енциклопедия Британика'


24.1.2011 00:05

'Енциклопедия Британика' — един от най-надеждните източници на информация в света, избра за научен редактор на нейното 18-томно издание на български език проф. Златозар Боев от Националния природонаучен музей при БАН. Изданието и 'Илюстрована научна енциклопедия' на български език се осъществява от издателство 'Атеа'. През 2010 г. то издаде първите 3 тома на 'Britannica Illustrated Science Library' — 'Вселената', 'Растения, водорасли и гъби' и 'Еволюция и генетика'. Всеки том съдържа 94 страници наситени с прецизен и достъпен текст и стотици великолепни илюстрации.

Златозар Боев е автор/съавтор на 12 научно-популярни книги и 15 пособия и учебници, 290 публикации в научно-популярни и 260 — в научни издания, отпечатани в 17 държави в Европа, Азия и Северна Америка. Той е редактирал преводите на 34 и е превел на български 22 научно-популярни книги на природонаучна тематика. Член е на 8 международни научни организации, както и на Съюза на преводачите в България, Съюза на учените в България и др. Основните му научни приноси са в областта на палеоорнитологията и главно — фосилните птици от неогена и кватернера на България. В Националния природонаучен музей завежда един от големите отдели — този по 'Гръбначни животни'.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/11012401-news_bg.html


Печат!