Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Фотоизложба: Неизвестният Киргизстан — пътешествие в ничията земя


1.2.2011 02:40

В периода от 10 август до 1 септември 2010 г. се осъществи българската спелео-експедиция 'Тян Шан — 2010'. Екип от деветима български пещерняци, съвместно с петима техни киргизки колеги, имаше шанса да работи по хребета Коккшаал Тоо на киргизко-китайската граница.

В резултат учените и специалистите от екипа откриха 35 неизвестни пещери, някои нови за науката видове животни, наблюдаваха рядко срещани геологични явления. В продължение на 90 години тази погранична ивица земя с ширина от 30 до 60 km, включваща огромни планински масиви е била строго забранена за достъп. Да бъдеш откривател в неизвестни територии е детска мечта на много пътешественици. За сбъдването на една такава мечта и за изследването на едно от последните бели петна на световната карта разказва изложбата 'Неизвестният Киргизстан — пътешествие в ничията земя'. Участниците в експедицията и екипът на Националния природонаучен музей представят в 35 фотографии незабравимото и необяснимо усещане за Средна Азия и за преживяването да си на място, където не е стъпвал човешки крак.

Откриването на изложбата е на 2 февруари от 18 часа във фоайето на Националния природонаучен музей — бул. Цар Освободител 1. Всяка събота през месец февруари от 11 часа посетителите на музея ще имат възможност да видят презентация на участниците в експедицията, разказваща подробно за хода на изследванията, за начините на организиране, за трудностите, съпътстващи тази проява.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/11020101-news_bg.html


Печат!