Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

В търсене на първите европейци


24.4.2012 20:00

По време на посещението си във ФР Германия, във връзка участие в работна среща, организирана от Института по кватернерна палеонтология във Ваймар, директорът на Националния природонаучен музей проф. Н. Спасов изнесе и публична лекция по покана на Института по геология и палеонтология към Университета в Тюбинген на тема 'In search for the first Europeans: From the last pre-human hominids to the first humans'.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/12042401-news_bg.html


Печат!