Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Посещение на проф. Сергей Игнатов и проф. Евгений Николов в Националния природонаучен музей


15.8.2012 06:00

На 2 август 2012 г. министърът на образованието, младежта и науката, проф. Сергей Игнатов посети Националния природонаучен музей при БАН, в присъствието на проф. Евгений Николов, зам. председател на БАН. Посещението е част от програмата на министъра за срещи с ръководни екипи от институти на Българската академия на науките и висши училища, свързана с консултациите му за създаване на работна група, с фокус върху програмирането на финансиране за образованието и науката чрез фондовете на Европейския съюз за периода 2014-2020 година чрез оперативна програма 'Наука и образование за интелигентен растеж'.

Националният природонаучен музей има важна обществена роля и съществен потенциал за бъдещо развитие от една страна като научна институция, в която работят водещи специалисти в областта на класическите естествени науки и природозащитата, от друга музеят е културно и образователно средище с национално значение.

На тази среща министърът беше запознат с богатството на музея, основните направления на неговите дейности и постижения, опита на експертите му в работата по различни проекти, финансирани от европейски и други програми. Директорът на музея, проф. Николай Спасов, представи програмата на Националния природонаучен музей в областта на фондовата, експозиционната, образователната и изследователската дейност, с перспективата тя да намери място в бъдещата програма на държавата за развитие на науката и образованието като приоритетни направления.



Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/12081501-news_bg.html


Печат!