Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Нова книга за бозайниците


2.4.2013 09:30

Боев, З. 2012. Бозайници. Живата природа — илюстрирана енциклопедия, С. изд. 'Гея Либрис', 1-80. ISBN 978-954-300-118-7. Излезлият наскоро т. 1 от тази 6-томна енциклопедия е посветен на бозайниците — най-висшите същества на нашата планета, най-близките ни роднини. Наред с това включва и раздели за произхода на живота, еволюцията и класификацияна на живата природа.

'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' е първата по замисъл и изпълнение оригинална книга с енциклопедичен характер на природонаучна тематика, създадена от български автори. Тя представя накратко цялото живо многообразие на планетата и от първата до последната си страница внушава на читателя един елементарен факт — Човекът е последното същество, появило се на този свят. Преди около 300 000 години той вероломно се втурва в него. В резултат изчезват пещерната мечка, пещерният лъв, мамутът... Много преди 'двуногия разумен едроглавец' на Земята са съществували медузите, скорпионите, рибите, хвощовете, пеперудите, магнолиите, бобрите, усойниците и пролетните минзухари... Основната задача на авторите е да покажат на българския читател разнообразието, красотата, значението и необходимостта от опазването на живата природа преди всичко на България и на Балканите, но също и в Европа и Света.

'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' представя за първи път у нас в популярен вид освен съвременните данни за систематиката, устройството, биологията и разпространението на отделните систематични категории на вирусите, бактериите, растенията, гъбите и животните, но също сведения и за техния произход и филогенията им. Този значителен по обем знания, представен в 166 крупни теми и подбран библиографски списък от над 100 заглавия на основната литература по живото мноообразие на Планетата и в България е вместен в 560 страници основен текст, придружен от 1100 цветни илюстрации, изготвени специално за изданието. В допълнение на всичко това 'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' е снабдена и с 20 оригинални приложения за биологичното разнообразие на растенията, гъбите и животните, състава на защитените растения, гъби и животни и списъка на защитените природни територии в България, както и за филогенията на растителното, гъбното и животинското царство, флористичното и фаунистичното райониране на Земята, геохронологична таблица, основни природозащитни организация в България и по света и др. Ценен помощник на читателя са детайлно разработените 5 показалци за латинските и българските названия на организмите, на биологичните термини и на географските и личните имена, които ще Ви улеснят в разнопосочното търсене на информация.

'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' прави своеобразна равносметка като представя в отделни теми и някои от най-интересните новооткрити животни (птици и бозайници) през предишния 20-ти век.

'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' досега няма аналог в нашето книгоиздаване, както по своята обхватност, така и по научната достоверност на включените в нея най-съвременни сведения, част от които дори още не са публикувани в научната литература. Автор на текста е зоологът Златозар Боев (род. 1955 г. в София) — д-р, професор, д.б.н. в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Той е автор на 19 научно-популярни книги и учебници, на 306 научно-популярни статии и 308 научни труда, основната част от които са в областта на палеонтологията, археологията, екологията и фаунистиката на птиците. Рисунките са дело на изтъкнатия художник-анималист Георги Пчеларов (род. 1955 г. в Русе), илюстрирал 26 научни и научно-популярни издания през последните години, повечето от които са съвместни със З. Боев начинания.

'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' е предназначена за най-широк кръг читатели с възраст от 14 до... 104 години. Всеки, който иска да научи на български език нещо за заобикалящия ни жив свят в планината, в гората, в пещерата или дори — в чаша вода от чешмата или за произхода и многообразието, за биологията, числеността и родствените връзки на отделните групи организми ще посегне към 'Живата природа — илюстрирана енциклопедия'. Това е книгата за всеки дом на любознателни и културни хора. Тя е предпазена от грешките на многобройните преводни издания и за първи път на български език дава верните научни имена, наред с латинските названия на повече от 1000 вида вируси, бактерии, растения, гъби и животни. Представяща най-съвременни знания за живия свят, написана от ерудиран зоолог и илюстрирана от талантлив художник-биолог, 'Живата природа — илюстрирана енциклопедия' е необходимото ценно допълнение за всяка домашна библиотека.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/13040201-news_bg.html


Печат!