Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Експедиция на НПМ се отправи по следите на неизвестна за науката популация на редкия червен вълк в Турция


16.8.2015 16:00

На 15 август зоологическа експедиция на Националния природонаучен музей, БАН в състав проф. Николай Спасов, Асен Игнатов и Иля Акоста замина за Северна Анатолия (Турция), където към тях ще се присъединят двама зоолози от университета Кара Дениз в Трабзон. Целта на експедицията е проучване на редки хищници в слабо населения планински район между източното черноморско крайбрежие на Малоазийска Турция до границата с Грузия като приоритет е търсенето на червения вълк.

През 1993 г. двама турски зоолози представили доклад за съществуването на червения вълк в района на Трабзон и Ризе (Турция) на организирана в София международна сесия на Бернската конвенция за опазване на европейската флора и фауна и техните местообитанията. Този доклад не направил особено впечатление на повечето участници в срещата, представляващи разнородна група от експерти. Той обаче привлякъл вниманието на специалиста по хищни бозайници от Националния природонаучен музей Николай Спасов, понастоящем директор на НПМ-БАН. За него приложените към доклада снимки на череп и кожа със сигурност принадлежат на червен вълк. Местното планинско население от провинция Трабзон познава вида, но го смята за отделен вид чакал или вълк. Официално известният ареал на този рядък хищник от световната червена книга се простира на 3—4 хил. км източно. Групата експерти на ПМ-БАН е събрала данни, даващи основание да се твърди, че той винаги е обитавал и най-североизточните райони на източната ни съседка. Това дава достатъчно основание на проф. д-р Николай Спасов да организира настоящата експедиция. Тя ще продължи около 20 дни и е снабдена с необходимата съвременна техника за проследяване и идентифициране на диви животни. Този период на годината е благоприятен за работа във влажните условия на Колхида. Това е и периодът, когато би трябвало да се формират семейните глутници на червения вълк, което прави възможността за намирането на следи от жизнената му дейност особено голям. Експедицията е спонсорирана от ОББ и се осъществява с подкрепата на Moto-Pfohe и със специалното съдействие на Посолството на България в Анкара.

Червеният вълк (Cuon alpinus) е един от героите на знаменитата 'Книга за джунглата' на големия писател Ръдиард Киплинг. В тази книга червените вълци са описани като 'страшните диви кучета', но черната слава на червения вълк като кръвожаден и многоброен хищник, готов да разкъса дори и тигър, е вече отдавна отминала. Известно е, че този красив хищник се е срещал от Индия на изток до Индонезия и на север до Амурския край. Този обширен някога ареал днес се е свил до не повече от 25% от тази територия. Числеността му е намаляла десетки пъти и се определя на около 2500 животни в целия ареал. Включен е като застрашен от изчезване бозайник в Световната червена книга. На фона на тези печални данни съобщението, че хищникът винаги е живял, без да бъде известен на официалната наука на хиляди километри по-назапад изглежда изумителна. Но и този факт има своето обяснение: изкопаеми останки от червения вълк са намирани в късноплейстоценските наслаги на Кавказ и може би колхидската популация в Турция е остатък от тези времена, живееща скрит живот в диви и слабо населени глухи кътчета между Грузия и турското черноморското крайбрежие. Повече за живота на вида може да видите в документалния филм WildLife Sanctuary - Indian wild dogs (Dhole) Full Documentary.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/15081601-news_bg.html


Печат!