Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Професорът емеритус на Националния природонаучен музей-БАН, д.б.н. Петър Берон бе награден с отличителния знак на председателя на Българската академия на науките


13.10.2020 10:00

На официална церемония в кабинета на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, състояла се на 9 октомври 2020 г, д.б.н. Петър Берон получи престижното отличие — знакът на председателя на Българската академия на науките — за заслугите му в областта на акарологията и зоогеографията и по повод неговата 80-годишнина. На награждаването присъстваха представители на ръководството на БАН и на Националния природонаучен музей при БАН.

През 2020 година проф. Петър Берон навърши 80 години. Близо 57 години от живота си той отдава на научни изследвания и развитието на Националния природонаучен музей и обогатяването на неговите колекции.

Доайен на акаролозите в България, интересите и приносите му са в областта на зоологията, таксономията и зоогеографията. Публикациите му обхващат освен специалните му изследвания в областта на акарологията и паякообразните, също и изследвания върху хироптерологията, биоспелеологията, фауната на високите планини, херпетологията, ентомологията, орнитологията.

Изключителен е приносът на проф. Берон за изграждане на музейните колекции и попълването им с материали от почти всички континенти. Под неговата научна редакция са излизали поредиците ‘Historia naturalis bulgarica’, ‘Tranteeva’ и ‘Bureschiana’ на НПМ-БАН и серията ‘Биоразнообразие на България’.

Като признание за сериозните му научни изследвания, днес неговото име носят над 70 вида животни от различни краища на света.Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/20101301-news_bg.html


Печат!