Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Националният природонаучен музей при БАН представя нова колекция ясписи


1.3.2021 10:20

В зала Акад. Иван Костов на Националния природонаучен музей при БАН от 1 март 2021 може да видите нова колекция ясписи. Минералните образци са дарени на музея по повод неговата 130-годишнина от авторите на монографията Минералогия на ясписите в България, колегите проф. Руслан Костов, доц. Радостин Паздеров, ас. Любомир Михайлов от Българското минералогическо дружество и Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски.

Експонатите са част от обработените проби за мащабното изследване, публикувано в монографията, която също може да видите във витрината. В публикацията са обобщени данните от предишни и проведени през последните години нови проучвания за минералния състав на ясписите от България. Направени са сравнения с богата информация за ясписовите образувания в находищата по цял свят. В различна степен на пълнота са описани общо 78 коренни и разсипни ясписови и ясписо-подобни проявления, главно от два района — Средногорската планинска зона и Източните Родопи. По-голямата част от показаните образци са от района на Източните Родопи, където те са по-широко разпространени.

Във витрината е отделено специално място и за друго дарение по повод 130-годишнината на музея. Друза андрадит от находището Дашкезан в Азербайджан беше подарена на музея от академик Акиф Ализаде от Азербайджанската национална академия на науките на 15 октомври 2019, по време на тържественото честване на 150-годишнината на БАН. [youtube.com/watch?v=9x_lB50wVZk]Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/21030101-news_bg.html


Печат!