Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Биоразнообразието на Антарктида в Националния природонаучен музей


6.12.2021 10:00

С откриването на обновената витрина „Биоразнообразието на Антарктида“ Националният природонаучен музей при БАН, Българският антарктически институт и Катедрата „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбелязаха Международния ден на Антарктида

На 1 декември 2021, от 17:30 часа директорът на музея проф. Павел Стоев, заедно с проф. Христо Пимпирев, директор на Българския антарктически институт, доц. д-р Любомир Кендеров от Биологическия факултет на Софийския университет и доц. д-р Тихомир Стефанов — ихтиолог в НПМ-БАН откриха обновената витрина „Биоразнообразието на Антарктида“ в зала „Риби“. Те представиха пред медиите обновената постоянна експозиция с материали от 27-ата и 28-ата българска антарктическа експедиция. Научните проби са събрани от литоралната зона и от открито море пред българската полярна база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън, а лабораторната обработка и последвалата таксономична идентификация са направени в ихтиологичната лаборатория на НПМ-БАН и в Биологическия факултет на Софийския университет. Експозицията „Биоразнообразието на Антарктида“ е изготвена под ръководството на доц. Тихомир Стефанов от музея, с активното участие на доц. Любомир Кендеров от СУ „Св. Климент Охридски“ и на главен асистент Боян Златков от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Музейните експонати включват мъжки и женски екземпляр от уникалната ледена риба, представител на единственото семейство гръбначни животни, в чиято кръв няма хемоглобин и е бяла на цвят. Освен нея, във витрината са изложени и пет вида нототениеви риби, които имат специфични гликопротеини в кръвта, които ги предпазват от замръзване в ледените условия на Антарктида. Посетителите на музея ще имат възможност да се запознаят и с интересния пингвин на Адели, рядък гост около българската полярна база, с няколко вида морски безгръбначни и представители на местната флора, както и с образци на гигантският антарктически червей, който достига над метър на дължина.

Националният природонаучен музей при БАН е сред основните партньори в консорциума с Националния център за полярни изследвания, които ще изпълняват Националната програма за полярни изследвания за периода 2022—2027 година.

„Именно затова, защото се разбираме и можем да работим заедно, да вървим заедно и да бъдем полезни не само за българската, но и за световната наука“, отбеляза проф. Пимпирев.

Доц. Тихомир Стефанов сподели високите очаквания, които българските учени възлагат на научната лаборатория, чието изграждане предстои в българската база. Проф. Пимпирев допълни, че „от следващата година ние минаваме към нов етап в изследването не само на Антарктида, но и на световния океан с нашия кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Научно-изследователският кораб може да приеме до 40 души научен персонал и екипаж от 20 души, с които от пролетта на следващата година ще поеме първото си плаване към полярната ни база на Антарктида и в Световния океан.

Сред гостите, които уважиха събитието бяха проф. Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН), проф. Петър Берон (НПМ-БАН), проф. Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН), Йордан Янков (БАИ).

Двадесет и седмата и двадесет и осмата антарктически експедиции се проведоха от ноември 2018 до март 2019 г. и от ноември 2019 до март 2020 г., под ръководството на проф. Христо Пимпирев. Морските безгръбначни организми са събрани под ръководството на доц. д-р Любомир Кендеров от СУ в изпълнение на проекта „Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред българската полярна база на остров Ливингстън“ на Фонда за финансиране на полярни научни изследвания с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“ и по проекта „Ракообразните от разред Amphipoda в акваторията на Южен залив, остров Ливингстън: таксономичен състав и екологични особености“, финансиран от конкурс за полярни научни изследвани — 2019 г., с ръководител доц. д-р Елиза Узунова от БФ-СУ, по процедурата „Конкурс за финансиране на полярни научни изследвания — 2019“ на СУ и на Министерството на образованието и науката.

Рибите са събрани от доц. д-р Тихомир Стефанов от НПМ-БАН, със съдействието на логистичния екип на българската полярна база, в изпълнение на проекта „Ихтиологични проучвания в крайбрежните морски води в района на българската полярна база на остров Ливингстън“, финансиран от Фонда за полярни научни изследвания с базова организация НПМ-БАН.

Запис на събитието може да проследите в страницата на музея във Facebook: https://fb.watch/9DvusnfF30/Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/21120601-news_bg.html


Печат!