English | Български


Катрин Димитрова

(магистър)
е-поща:

Образование

2018—2019 Биоразнообразие и консервационна биология (магистър), Trinity College of Dublin, The University of Dublin, Ирландия
2013—2017 Биология на животните (бакалавър), Edinburgh Napier University, Шотландия, Великобритания
2009—2013 Частна езикова гимназия Джордж Байрон, Варна, България с английски и испански език

Езици: английски език (ниво — C1) и испански език (ниво — А2)


Работен опит

юни — септември 2020: мениджър на изследователската станция за изследване на прилепите в Табачка, управлявана от Екологичната група по сензорна екология на Института Макс Планк по орнитология
6 юни — 24 август 2020: научен консултант и треньор на прилепи за научнопопулярния филм Supernatural Planet
май — юни 2020: орнитологичен полеви асистент за Дикон Груп, София, България
септември — октомври 2019: полеви асистент в изследователската станция за изследване на прилепите в Табачка, управлявана от Екологичната група по сензорна екология на Института Макс Планк по орнитология
септември 2017 — юни 2018: редактор по химия и биология в интерактивнa образователна платформа за ученици в гимназиален етап в Soft Systems Ltd, Варна, България

Допълнителен опит

Доброволец в опръстителния лагер за птици на Дуранкулак, България
Организатор на Международната нощ на прилепите във Варна, България
Участник в Erasmus+ проекта Little seeds в Ялова, Турция
Доброволец към неправителствените огранизаци Greenpeace и За Земята на кораба Rainbow Warrior III
Доброволец (преводач) към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)
Стажант в Института по рибни ресурси, Варна, България
Доброволец в Зоопарк Варна, България

Обучителни курсове

Участник в обучителния курс за мониториране на планински кози в България
Участник в обучителния курс Зелено образование за зелено поколение в Копенхаген, Дания

Презентации

Царят на нощта, изнесена на Bansko Mountain Film Fest — 19.11.2019, Банско, България

Публикации


Dimitrova, K., 2017. Animals at the extremes: Adaptations of endothermic mammals to hot and cold environments. — Bulgarian Science, ISSN:1314-1031.