English | Български

Публикации на персонала

Антоанета Илчева [публикации]

Vašíček, Z., Motchurova-Dekova, N., Ilcheva, A., Metodiev, L., 2012. Taxonomy of Late Jurassic - Early Cretaceous ribbed aptychi from Bulgaria. — Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie — Abhandlungen, 265 (3): 249—274.

Ilcheva, A., Motchurova-Dekova, N., 2011. Catalogue of the type collections of Early Cretaceous corals (Scleractinia, Anthozoa) at the National Museum of Natural History, Sofia. — Сп. Бълг. геол. д-во, 72 (1—3): 129—140.

Илчева, А., 2008. Първа публикувана находка от динозавър в България. — Сп. Бълг. геол. д-во, 69 (1—3): 128—129. [PDF]

Илчева, А., Мочурова-Декова, Н., Иванов, П., 2007. Откритие на откритието или как изследователи попаднаха на открито преди две десетилетия, но забравено в музея древно морско влечуго. — Сп. Бълг. геол. д-во, 68 (1—3): 185—187. [PDF]


— 4 публикации
страница 1