English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 — екземпляр IBERZCXX0002


Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977 [паратип IBERZCXX0002] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор IBERZCXX0002 [Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паратип
етикетировка: Andricus bulga-/ricus sp. n. leg./det.L. Vassileva//Karandila/Sli-/ven 12.5.1974/emerg.7.1974//Paratype
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Зоологическа колекция (IBER-ZC) [No.: 2011-11-16-13-38]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Andricus bulgaricus Vassileva-Samanlieva, 1977

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Insecta
разред Hymenoptera
семейство Cynipidae
род Andricus
вид Andricus bulgaricus